Our Store

Our Store

Plac Żelaznej Bramy 1
00-136 Warszawa
Poland
Mon.
 • 8:30-21
Tue.
 • 8:30-21
Wed.
 • 8:30-21
Thu.
 • 8:30-21
Fri.
 • 8:30-21
Sat.
 • 8:30-21
Sun.
 • 10:30-21:00
Asia Tasty Online Store

Asia Tasty Online Store

ul. Dzwonkowa 8
02-290 Warszawa
Poland
Mon.
 • 8:30-16:00
Tue.
 • 8:30-16:00
Wed.
 • 8:30-16:00
Thu.
 • 8:30-16:00
Fri.
 • 8:30-16:00
Sat.
 • 8:30-15:00
Sun.
Restaurant

Restaurant

Plac Żelaznej Bramy 1
00-136 Warszawa
Poland
Mon.
 • 9:30-21:00
Tue.
 • 9:30-21:00
Wed.
 • 9:30-21:00
Thu.
 • 9:30-21:00
Fri.
 • 9:30-21:00
Sat.
 • 9:30-21:00
Sun.
 • 11:00-21:00

Follow us on Facebook